کد مطلب: 542
لینک کوتاه: http://www.sabzevarian.com/?p=542

آموزش شهروندی کلید خورد

amozesh-shahrvandiسبزواریان.کام: مدیر روابط عمومی شهرداری سبزوار از آغاز بکار واحد آموزش شهروندی سبزوار خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، حسین مقیسه با بیان اینکه آموزش شهروندی نحوه ایجاد انگیزش در میان افراد برای پذیرش نقش شهروند و توجه به منافع جمعی است، افزود: واحد آموزش شهروندی روابط عمومی شهرداری سبزوار به مدیریت جناب آقای حسن مختاری فعالیت خود را آغاز کرد.

 وی گفت: با توجه به اهمیت آموزش شهروندی، ارتباط مستمر و فراگیر و همچنین برقراری عدالت اجتماعی در میان جامعه و شهروندان روابط عمومی شهرداری سبزوار پس از برگزاری چندین جلسه کارشناسی ایجاد این واحد را در دستور کار قرار داد.

 

عضویت در کانال تلگرام سبزواریان
theme