کد خبر : 414
دیدگاه‌ها برای استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی سبزوار بسته هستند
تاریخ انتشار : چهارشنبه 28 خرداد 1393 - 11:20
-

استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی سبزوار

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار برای تأمین نیروی مشاغل پرستاری مورد نیاز خود در بیمارستان های تحت پوشش درشهرستان های سبزوار، جوین و جغتای طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی‌ و تخصصی مصوب هیات امناء در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۲۷۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۰ مقام محترم وزارت تعدادی از افراد واجد شرایط را از

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار برای تأمین نیروی مشاغل پرستاری مورد نیاز خود در بیمارستان های تحت پوشش درشهرستان های سبزوار، جوین و جغتای طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی‌ و تخصصی مصوب هیات امناء در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۲۷۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۰ مقام محترم وزارت تعدادی از افراد واجد شرایط را از طریق امتحان عمومی، تخصصی و گزینش به صورت قرارداد کار معین با در نظر گرفتن شرایط مندرج در ذیل بکارگیری نماید.

جدول نیاز‌های مشاغل پرستاری

ردیف عنوان رشته شغلی جنسیت شرایط احراز
مرد زن
۱- پرستار × × دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری
۲- اتاق عمل × × دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی، کارشناسی وکارشناسی ارشد اتاق عمل
۳- هوشبری × × دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد هوشبری
۴- بهیاری × × دارا بودن مدرک تحصیلی بهیاری

۱- شرایط عمومی‌پذیرش قرارداد کار معین

۱/۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی‌کشور مصرح درقانون اساسی

۲/۱- تابعیت نظام جمهوری اسلامی‌ایران

۳/۱- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی‌یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران )

۴/۱- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر

۵/۱- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

۶/۱- داشتن سلامت جسمانی و روانی وتوانایی برای انجام کاری که به خدمت گرفته می‌شوند.

۷/۱- نداشتن منع استخدام در دستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی

۸/۱- داوطلبان نباید مستخدم رسمی‌، ثابت و پیمانی سایر دستگاه های دولتی و یا باز خرید خدمت باشند.

۹/۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران

۲- شرایط اختصاصی پذیرش قرارداد کار معین

۱/۲- داشتن حداقل ۲۰ سال سن تمام و حداکثر ۲۵ سال تمام برای دارندگان دیپلم بهیاری، ۳۵ سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی وکارشناسی، ۴۰ سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد تا تاریخ انتشار آگهی

تبصره : موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه‌های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

الف) داوطلبانی که درجبهه‌های نبرد حق علیه باطل (ازتاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ لغایت ۱۳۶۷/۵/۲۹ ) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت حضوردر جبهه و همچنین مدت زمان بستری و یا استراحت پزشکی رزمندگان در اثر مجروحیت درجبهه‌های نبرد حق علیه باطل

ب) افراد خانواده معظم شهداء، آزادگان، مفقود الاثرها و جانبازان ازکارافتاده کلی که قادر به انجام کار نمی‌باشند شامل: همسر، پدر، مادر، خواهر و برادر تا میزان ۵ سال

ج) آزادگان، فرزندان شاهد، جانباز ۲۵% وبالاتر و آزادگانی که حداقل یک سال سابقه اسارت دارند از شرط حداکثر سن معاف می‌باشند.

د ) مدت خدمت سربازی

هـ ) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهدین خدمت قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق

۲/۲- مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان می‌بایست دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.

تبصره – مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در حین انجام خدمت قانونی در واحدهای تابعه دانشگاه می‌باشند و از تاریخ آزمون به مدت ۳ ماه به اتمام طرح آنان باقی مانده می‌توانند در امتحان این دانشگاه شرکت نمایند.ارسال گواهی اشتغال به طرح اینگونه افراد با ذکر تاریخ اتمام طرح الزامی‌ است.

۳- نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز

ثبت نام به صورت الکترونیکی از طریق سایت اینترنتی دانشگاه به شرح ذیل انجام می‌گیرد.

۱/۳- مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی

الف) تکمیل برگ درخواست شغل

ب) رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۶۰۰۰۰ ریال برای دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی و ۴۰۰۰۰ (چهل هزار ) ریال برای دارندگان مدرک تحصیلی (دیپلم) به حساب شماره ۲۱۷۸۱۸۱۶۰۳۰۰۷ دانشگاه نزد بانک ملی مرکزی بنام درآمدهای غیردرمانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار جهت شرکت درامتحان عمومی‌ و تخصصی داوطلبان قابل پرداخت می‌باشد ایثارگران ۵۰ درصد مبلغ مذکور را می‌پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می‌باشند.

ج) یک قطعه عکس ۴×۳ که بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی دانشگاه بانضمام فیش بانکی اسکن و ارسال شود.

۲/۳- مدارک مورد نیاز پس از قبولی درمرحله اول امتحان :

داوطلبان قبول شده در مرحله اول امتحان موظف هستند مدارک را ظرف مدت ۵ روز کاری پس از اعلام نتایج از سوی دانشگاه به همراه اصل مدارک به کارگزینی دانشگاه حضوراً ارائه و رسید دریافت نمایند.
دانشگاه موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده وبرابر با اصل نماید.

– اصل به همراه تصویر آخرین مدرک تحصیلی

– اصل به همراه تصویر کارت ملی

– اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه

– اصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی‌ یا معافیت دائم (ویژه برادران)

– اصل به همراه تصویر پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از آن

– اصل به همراه تصویر مدارک دال بر بومی‌ بودن

– اصل به همراه تصویر مدارک دال بر ایثارگری، معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط

– اصل به همراه تصویر سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

تبصره: مدرک تحصیلی و گواهی انجام خدمات قانون پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد و تطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.

۴- نحوه ثبت نام مقدماتی ومهلت ثبت نام

۱/۴- متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند حداکثر تا تاریخ ۰۲/۰۴/۹۳ نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس اینترنتی www.medsab.ac.ir اقدام نمایند.

۲/۴- به ثبت نام ناقص و یا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.

۵- زمان ومحل توزیع کارت

۱/۵- کارت ورود به جلسه امتحان توانمندی های عمومی‌ و تخصصی درروزهای چهارشنبه وپنج شنبه مورخ (۱۳۹۳/۴/۴ و ۱۳۹۳/۴/۵) از طریق سایت اینترنتی قابل چاپ خواهد بود همچنین زمان و محل برگزاری امتحان در هنگام دریافت کارت ورود به جلسه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

۶- مواد امتحان برای مقاطع کاردانی وبالاتر عبارتند از :

۱/۶- امتحان توانمندی های عمومی‌شامل :
۱- زبان وادبیات فارسی ۲- زبان انگلیسی (عمومی) ۳- ریاضی و آمار مقدماتی ۴- فن آوری اطلاعات ۵- معارف اسلامی‌ ۶- اطلاعات سیاسی واجتماعی ومبانی قانون درمجموع به تعداد(۹۰) سوال به صورت چهارگزینه ای (نیم نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد) طراحی می‌گردد.

تبصره: اقلیت‌های دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی‌ معاف می‌باشند و امتیاز آن درسایر موارد امتحان توزیع می‌شود.

۲/۶- امتحان تخصصی شامل سوالات مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب به تعداد ۴۵ سوال به صورت چهار گزینه ای ( یک نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه می‌شود) طراحی خواهد شد.

۳/۶ – سوالات توانمندی‌های عمومی‌ و تخصصی هرکدام یک نمره و مجموع سوالات عمومی‌ با ضریب نیم و مجموع سوالات تخصصی با ضریب سه مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

۷- مواد امتحان مقطع دیپلم بهیاری

۱/۷- امتحان توانمندی های عمومی‌شامل:
۱- معارف اسلامی‌۲- اطلاعات سیاسی واجتماعی ومبانی قانونی ۳- زبان وادبیات فارسی ۴- فن آوری اطلاعات ۵- زبان انگلیسی ۶- ریاضی وآمار مقدماتی باضریب نیم و به صورت چهارگزینه ای (نیم نمره منفی به ازای هر چهارپاسخ غلط اعمال می‌شود) خواهد بود.

تبصره: اقلیت‌های دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی‌معاف می‌باشند و امتیاز آن درسایر موارد امتحان توزیع می‌شود.

۲/۷- امتحان تخصصی شامل سوالات مرتبط با رشته شغلی بهیاری به تعداد ۴۵ سوال و به صورت چهارگزینه ای با اعمال ضریب ۳( اعمال یک نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط ) خواهد بود.

۸- تذکرات

۱/۸- ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که حداقل ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه‌های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده‌های معظم شهداء، مفقودین و جانبازان درصورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.

۲/۸- از کل مجوز تخصیص یافته به دانشگاه سی (۳۰) درصد آن برابر قوانین ومقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص می‌یابد؛ بیست وپنج (۲۵ ) درصد آن به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و جانبازان بیست وپنج (۲۵ )درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالای یکسال اسارت، معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اختصاص می‌یابد و پنج درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه درجبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج (۲۵) درصد و آزادگان زیر یک سال و خواهران و برادران شهداء اختصاص می‌یابد در مواردی که نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی‌ (شرایط احراز مندرج در آگهی استخدام ) الزامی‌ است.

۳/۸- انتخاب ایثارگران درحد سهمیه ۵ درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که درزمان مقرر ثبت نام نموده اند ، انجام خواهد شد

۴/۸- پذیرش مازاد بر ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.

۵/۸- جانبازان و خانواده محترم شهدا درصورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امورایثارگران با ارائه تصویر آن نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.

۶/۸- معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب نمره به ترتیب نمره فضلی از ۳ درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.

۷/۸ تمامی باقیمانده سهمیه مجوز به داوطلبان بومی درصورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی اختصاص می یابد بومی‌ به افرادی اطلاق می‌شود که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشند:

الف)محل تولد داوطلب با محل جغرافیائی مورد تقاضا یکی باشد.

ب) حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی (ابتدائی ،راهنمایی ومتوسطه) را در محل جغرافیایی مورد تقاضا طی کرده باشد.

ج) فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتی که محل ۳ سال از سنوات تحصیلی آنها (اعم از ابتدائی، راهنمائی و متوسطه) با محل مورد تقاضا یکی باشد نیز بومی‌تلقی می شوند.

تبصره: درصورتی که ظرفیت مورد نیاز هریک از رشته‌های شغلی مندرج در آگهی از بین متقاضیان بومی تکمیل نگردد پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین داوطلبان با اولویت بومی استان و سپس متقاضیان غیر بومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد .

۸/۸- بومی‌استان به فردی اطلاق می‌گردد که واجد یکی از شرایط ذیل باشد.

۱- محل تولد وی یکی از شهرستان های استان بغیر از محل جغرافیایی شغل مورد تقاضا باشد.

۲- دو مقطع از سه مقطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و یا متوسطه خود را در یکی از شهرستان های استان به غیر از محل جغرافیایی شغل مورد تقاضا گذرانده باشد.

۳- فرزندان پرسنل نیروهای مسلح که محل سه سال از سنوات تحصیلی آنها در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و یا متوسطه در یکی از شهرستان های استان بغیر از محل جغرافیایی شغل مورد تقاضا باشد.

۹/۸- به مدارک ارسالی دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده درشرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثرداده نخواهد شد.

۱۰/۸- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده در متن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان وجذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد حتی درصورت انعقاد قرارداد کار معین، قرارداد مزبور لغو و بلا اثر می‌گردد.

۱۱/۸- اخذ تائیدیه مدارک تحصیلی متقاضیان درصورت پذیرفته شدن درامتحان (حداکثر ۲ ماه پس از اعلام نتیجه) ازسوی دانشگاه‌ها الزامی‌ است.

۱۲/۸- انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین نمره کل ما خوذه در آزمون در هر رشته شغلی با در نظر گرفتن ظرفیت پیش بینی شده به میزان ۱/۵ برابر تعداد مورد نیاز با رعایت اولویت‌های مندرج در آگهی صورت می‌پذیرد.

۱۳/۸- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان امتحان پس از طی مراحل گزینش صورت خواهد گرفت.

تبصره : داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی‌ مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی‌ در مهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند.
درصورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده و از افراد ذخیره به جای وی به گزینش معرفی خواهد شد .

۱۴/۸- پذیرفته شدگان نهایی، متعهد می‌شوند در محل مورد تقاضا خدمت نمایند در غیر این صورت قرارداد آنان لغو و از وجود افراد ذخیره وفق مقررات استفاده می‌شود.

۱۵/۸- پس از قبولی داوطلبان در مرحله اول، دانشگاه با آنان قرارداد ۸۹ روزه منعقد می‌نماید و تمدید قرارداد منوط به احراز گزینش توسط هسته گزینش خواهد بود .

۱۶/۸- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص امتحان از طریق سایت اینترنتی به صورت همزمان خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

۱۷/۸- ملاک ثبت نام تکمیل فرم های آنلاین در سامانه آزمون می باشد، لازم است در تکمیل آن در سامانه آزمون نهایت دقت را به عمل آورده و هیچ گونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

۱۸/۸- داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایی که بیمارستان‌های دانشگاه در آن مستقر می‌باشند خواهند بود.

ورود به سامانه ثبت نام در آزمون

رهگیری ثبت نام

جهت دریافت فایل این آگهی لینک زیر را کلیک کنید:

 

    دانلود : آگهی پذیرش پرستار خرداد ۹۳           حجم فایل ۲۳۲ KB

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بسته شده است.