کد مطلب: 14996
لینک کوتاه: http://www.sabzevarian.com/?p=14996

عکاس: الهه رامشینی

بخش تخصصی همایش بزرگداشت ابوالحسن بیهقی تالار بیهقی دانشگاه حکیم سبزواری

سبزواریان: مراسم بزرگداشت ابوالحسن بیهقی، صاحب کتاب تاریخ بیهق در بخش‌های مختلف در سبزوار برگزار گردید.

بخش تخصصی، در قالب همایش، هم زمان با زادروز وی در دانشگاه حکیم تشکلیل شد.

عضویت در کانال تلگرام سبزواریان
theme