روایت‌های رئیس اداره ورزش سبزوار: مدیری که می‌گوید «تابع قانون» است

مصاحبه سبزواریان با مجید نصرالله‌زاده درباره رویدادهای اخیر ورزشی سبزوار