کد مطلب: 17586
لینک کوتاه: http://www.sabzevarian.com/?p=17586

ایرنا

قناتهای جوین احیا شدند

مدیر جهاد کشاورزی جوین گفت: هشت قنات روستایی طی ماه جاری در این شهرستان با هزینه چهار میلیارد ریال مرمت و لایروبی شده و جان دوباره گرفتند.

علیرضا هاشم آبادی افزود: جوین ۸۴ رشته قنات به طول ۸۵ کیلومتر دارد که همه آنها نیازمند مرمت و لایروبی هستند. مرمت کامل این قناتها علاوه بر همیاری و مشارکت کشاورزان به ۴۲۰میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
وی گفت: قناتها از منابع پایدار آب کشاورزی هستند که در سالهای اخیر به سبب کاهش شدید بارندگی و تداوم پدیده خشکسالی دبی آب آنها به میزان زیادی کم و منجر به مهاجرت جوانان از روستاها شده است.
او افزود: یکی از راههای جلب بازگشت دوباره جوانان به روستاها توجه به بازسازی قناتها است که زمینه رونق کشاورزی و اشتغال پایدار را در این مناطق فراهم می کند.

عضویت در کانال تلگرام سبزواریان
theme