کد مطلب: 19611
لینک کوتاه: http://www.sabzevarian.com/?p=19611

نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه فرهنگیان نامتوازن است

ایرنا
معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان گفت: نسبت تعداد استادان به تعداد دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان نامتوازن است و مطلوب نیست لذا افزایش جذب اعضای هیات علمی در این دانشگاه در دستور کار قرار دارد.

طاهر روشندل اربطانی شامگاه چهارشنبه در بازدید از دانشگاه فرهنگیان سبزوار افزود: دانشگاه فرهنگیان هم اینک حدود ۵۵ هزار دانشجو و ۱۵ هزار مهارت آموز و ۸۵۰ عضو هیات علمی دارد که بخشی از آنها پیمانی و بخش بیشتر آنها رسمی هستند.
وی ادامه داد: یکی از دستور کارهای دانشگاه فرهنگیان افزایش جذب اعضای هیات علمی جدید است لذا هیات امنای این دانشگاه با پذیرش ۴۰۰ عضو هیات علمی در سال گذشته موافقت کرد که تحقق این امر به علل اداری و نیاز به تائید ریاست جمهوری به امسال موکول شد.
معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: موضوع تطبیق محتوای آموزشی با سند بنیادین در بازنگری سرفصلهای دروس این دانشگاه دیده شده است.
روشندل با اشاره به ظرفیتهای شهرستان سبزوار گفت: توسعه کمی و کیفی دانشگاه فرهنگیان این شهرستان در دستور کار قرار دارد.

عضویت در کانال تلگرام سبزواریان
theme