آرشیو روزانه: ۱۳ خرداد, ۱۳۹۷

ابوسعید شیعی‌، نویسنده‌ای بزرگ در دوره سربداران

  ابوسعید شیعی‌، نویسنده‌ای بزرگ در دوره سربداران قیام شیعی سربداران بزرگ‌ترین قیام و جنبش مردمی و سیاسی و با رویکرد مذهبی در قرن هشتم هجری در ایران بود که به مقابله با حکام ستمگر مغولان برخاست و بیش از ...

ادامه مطلب »
theme