ایستگاه صلواتی داورزن در مسیر بازگشت زائران رضوی برپا شد

ایستگاه صلواتی داورزن در مسیر بازگشت زائران رضوی برپا شد

ایرنا ایستگاه بزرگ صلواتی با امکان پذیرایی روزانه پنج هزار زائر در مسیر بازگشت زائران رضوی در روستای مهر شهرستان داورزن برپا شد. مسئول این ایستگاه صلواتی گفت: این ایستگاه با نام «حضرت علی بن موسی الرضا (ع)» برای پانزدهمین سال پیاپی با هدف ارائه خدمات رفاهی و فرهنگی در مسیر بازگشت زائران دهه آخر