بارش باران پاییزی در سبزوار

بارش باران پاییزی در سبزوار

ایرنا بارش باران از شب گذشته تاکنون ۱۲ شهرستان خراسان رضوی را فراگرفته است که بیشترین میزان بارش در سبزوار به میزان ۵ میلی متر بوده است عکس از حسین عباسی

کتابخانه مرکزی سبزوار، وعده فراموش شده

کتابخانه مرکزی سبزوار، وعده فراموش شده

ایرنا ساخت کتابخانه مرکزی یکی از مطالبات عمومی و جدی مردم شهرستان سبزوار است که باوجود وعده‌های فراوان یک دهه گذشته مسئولان برای ساخت آن همچنان به تحقق نرسیده است. شهرستان سبزوار یکی از قطب‌های دانشگاهی و علمی خراسان رضوی به شمار می‌رود اما به دلیل عدم احداث کتابخانه مرکزی در آن دارای سرانه فضای کتابخانه