۱۵ هزار تن چغندر قند در خوشاب برداشت شد

۱۵ هزار تن چغندر قند در خوشاب برداشت شد

ایرنا  ۱۵ هزار تن قند با پایان فصل برداشت این محصول از کشتزارهای شهرستان خوشاب برداشت شد. مدیر جهاد کشاورزی خوشاب با بیان این مطلب گفت: امسال ۵۴۷ هکتار از مزارع این شهرستان زیر کشت چغندر قند رفته بود که این میزان پارسال ۹۵۰ هکتار بوده است. ابراهیم رودسرابی افزود: افزایش قیمت و آبدهی کمتر سایر