معاینه فنی همه اتوبوس‌های شهری سبزوار

معاینه فنی همه اتوبوس‌های شهری سبزوار

ایمنا رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر درون‌شهری شهرداری سبزوار گفت: همه اتوبوس‌های شهری سبزوار معاینه فنی دریافت کردند. غلامرضا فردوسی با بیان اینکه اتوبوس‌های درون‌شهری به‌منظور رعایت حقوق شهروندی و ایجاد هوای سالم برای شهر، ملزم به مراجعه به مراکز معاینه فنی شده‌اند، اظهار کرد: در دو هفته گذشته همه ۵۵ اتوبوس درون‌شهری سبزوار در