سلام سینمای شهر من

سلام سینمای شهر من

  سلام بهمن نجیب و دوست داشتنی سلام سینمای شهر من این روزها که با تماشاچیانی انگشت شمار دستگاه آپارات خود را روشن می کنی تا سکوت سالن تاریک را بشکنی و ضیافت نور و صدا و تصویر بر پا کنی در گوش تک تک صندلی های خالی و مخاطبان اندکت روزهای خوش گذشته ی

روایت محمود برآبادی از تاریخچه مترو در ایران و ادعای دکتر طالبی درباره قطار شهری در سبزوار

روایت محمود برآبادی از تاریخچه مترو در ایران و ادعای دکتر طالبی درباره قطار شهری در سبزوار

محمود برآبادی نویسنده برجسته سبزواری قرار است به زودی کتاب جدیدی را منتشر کند که در آن تاریخچه مترو در ایران و جهان را برای مخاطبان کودک و نوجوان خود توضیح دهد. به گزارش سبزواریان، این نویسنده همشهریمان در حالی قرار است کتابی درباره تاریخچه مترو در ایران و جهان کار کند که دکتر محمدعلی

طبقه ی حساس و نقاب های ما

طبقه ی حساس و نقاب های ما

حاشیه: وقتی سیروس همتی ایده ای را به کمال تبریزی ارائه کند و تبریزی نوشتن فیلمنامه ای را بر اساس آن ایده به پیمان قاسمخانی پیشنهاد دهد ماحصل کار باید مارمولک دیگری باشد که این سه در ساخت آن شریک بودند. تبریزی کارگردان وقاسمخانی فیلمنامه نویس مارمولک بود وهمتی همان جوان مذهبی بود که مدام