معرفی کتاب : شریعتی، جستجوگری در مسیر شدن

معرفی کتاب : شریعتی، جستجوگری در مسیر شدن

از اختلاف نظر و درگیری بین شهید مطهری ودکتر شریعتی بسیار شنیده ایم اما برای خیلی از افراد شاید جالب باشد بدانند که نظر دیگر شخصیتها و نیز سران انقلاب درباره شریعتی و اندیشه های اوچگونه است؟ کتاب “دکتر شریعتی جستجوگری در مسیر شدن” مجموعه سخنرانی ها و نیز مصاحبه های شهید بهشتی درباره شخصیت

معرفی کتاب : سه یار خراسانی در انقلاب

معرفی کتاب : سه یار خراسانی در انقلاب

کتاب “سه یار خراسانی در انقلاب” را شاید بتوان جدیدترین کتابی دانست که درباره شریعتی به چاپ رسیده است. این کتاب که توسط آقای مرتضی کیا تدوین شده است توسط انتشارات علمی فرهنگی الحیاه(ناشر اختصاصی کتب محمد رضا حکیمی) امسال برای اولین بار در نمایشگاه کتاب عرضه شد. محمدرضا حکیمی که از او با القابی