داستان شنگول و منگول در لهجه سبزواری

داستان شنگول و منگول در لهجه سبزواری

این اسامی احتمالاً از امور در دسترس زنان سنتی ساخته شده‌اند. اولی تقریباً محلول و مخلوطی بود که از میوه‌ها می‌سازند (مانند کنسرو)، دومی همان پنیر بود و سومی می‌شود خشتی که سر تنور است….

پایتخت کتاب، فرصتی برای شهر مفاخر ادبی

پایتخت کتاب، فرصتی برای شهر مفاخر ادبی

سبزوار را گاهی «پایتخت نثر» خوانده‌اند، چرا که نویسندگان بزرگان تاریخ چون ابوالفضل بیهقی، ابوالحسن بیهقی، عطاملک جوینی، خواجه‌نظام‌الملک طوسی تا نویسندگان معاصری چون علی شریعتی و محمود دولت‌آبادی ریشه از این خاک داشته‌اند …

فخری برای رسانه‌های دیار سربداران

فخری برای رسانه‌های دیار سربداران

این هفته صفحه اینستاگرامی سبزوارفوری صدهزارتایی شد و این نشان‌دهنده کمیتی وسیع از مخاطبان است که تا کنون در هیچ رسانه‌ای در هیچ بستری مشابه آن را در دیار سربداران نداشته‌ایم.

تو لایقِ تبریک نیستی!

تو لایقِ تبریک نیستی!

همیشه کسی هست که نقدش کرده‌ای و سر کار برایت زیرآبی می‌رود! استادی هست که به خاطر یک مطلب مخالفِ تفکرش، سر نمره اذیتت می‌کند …

تقدیر از مدیرانِ پاسخگو

تقدیر از مدیرانِ پاسخگو

چنان که حکم انصاف است، جای آن دارد که هم‌پایِ نقد و ذکرِ مطالبات مردمی، از آن مدیران و مسئولانی که رویه‌ای مثبت پیش گرفته‌اند و کارِ مردم را در زمینۀ مطالبات به خوبی پیش می‌برند، تشکر کنیم. بی‌تردید از حدود ۳۰۰ مدیر و مسئول ۶ شهرستانِ منطقه، تعدادِ قابل توجهی مدیر یا مسئولِ توانا

شکایت کجا بریم؟

شکایت کجا بریم؟

ما شاید بتوانیم جواب مثبت یا منفی را به «سیاست‌گذاری»های مثبت و منفی ربط دهیم ولی «هیچ جوابی ندادن» را به چیزی جز محافظه‌کاری و ضعف در پیگیری اداری نمی‌توانیم مربوط بدانیم …

معنای «بسیار خوب» را فهمیدیم!

معنای «بسیار خوب» را فهمیدیم!

در روزهایی که جامعه منتظر عکس‌العمل وزیر ارشاد با یک استعفا، عذرخواهی و یا حداقل اظهار شرمندگی بودند وزیر ارشاد به عملکرد خودش نمره «بسیار خوب» می‌‌دهد