طرح بیابان‌زدایی در۶۰۰ هکتار از منطقه شیراحمد سبزوار اجرا شد

طرح بیابان‌زدایی در۶۰۰ هکتار از منطقه شیراحمد سبزوار اجرا شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سبزوار گفت: طرح بیابان‌زدایی در ۶۰۰ هکتار از منطقه حفاظت شده شیراحمد این شهرستان با مشارکت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان‌های مردم نهاد محیط زیستی اجرا شد. حمیدرضا صادقی افزود: هدف از کاشت گونه بیابانی تاغ و آتریپلکس در این منطقه حفظ پوشش گیاهی و ممانعت از حرکت