شکوه عید ولایت در سبزوار

شکوه عید ولایت در سبزوار

برگزاری آیین باشکوه عید غدیر و بزرگداشت ویژه این واقعه بزرگ تاریخی صدر اسلام در سالیان اخیر در شهرستان سبزوار، خاستگاه نخستین حکومت شیعی، این منطقه را به عنوان شهر غدیری ایران شناسانده است.

برداشت کلزا در جوین۵۰ درصد افزایش یافت

برداشت کلزا در جوین۵۰ درصد افزایش یافت

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جوین: امسال در این شهرستان از ۴۱۵ هکتار مزرعه، هزار و ۵۰۰ تُن دانه روغنی کلزا تولید شد که در مقایسه با سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشت.