سطح زیرکشت گلرنگ در جوین هفت برابر شد

سطح زیرکشت گلرنگ در جوین هفت برابر شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جوین: سطح زیرکشت دانه روغنی گلرنگ درسال جاری به ۱۵۰ هکتار رسیده است که در مقایسه با سال گذشته هفت برابر افزایش نشان می‌دهد.

هویت و فرهنگ ایران و هند با یکدیگر عجین است

هویت و فرهنگ ایران و هند با یکدیگر عجین است

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نمایندگی خراسان رضوی گفت: ملت‌های ایران و هند از نظر کیش، تاریخ، فرهنگ و نژاد با یکدیگر اختلاط نزدیکی دارند که این موضوع عجین شدن فرهنگ و هویت دو کشور را در بردارد.