شنبه پرماجرا

شنبه پرماجرا

تحلیلی بر جلسه بررسی استعفای دو عضو شورای اسلامی شهر سبزوار

گزارش یک پیگیری (۳)؛ هنرش نیز بگوی…

گزارش یک پیگیری (۳)؛ هنرش نیز بگوی…

سبزواریان، علی ششتمدی: شورای شهر سبزوار، در دورۀ پنجم، مرکز توجه‌ها قرار گرفته و صوت‌ها، تصاویر و متون زیادی در مورد اختلافات درون شورا و بعضی جنجال‌ها و حواشیِ آن منتشر شده است. دورۀ پنجم شورا، در زمان فراگیری فضای مجازی فعالیت می‌کرد و بازنشر این محتواها، با سرعت غیرقابل تصوری اتفاق می‌افتاد و از

گزارش یک پیگیری (۲)؛ فلانی را بی‌خیال!

گزارش یک پیگیری (۲)؛ فلانی را بی‌خیال!

سبزواریان، علی ششتمدی: این هفته در ادامۀ مسیری که در مطلب قبل مطرح کردم، به چندین اداره و نهاد و مسئول سر زدم و درخواست گفت‌وگو داشتم. دوستان ما در عصر سبزوار و ایلنا هم حاضر هستند پیگیر مطالبات، مشکلات و پرسش‌های مردمی از مسئولان باشند و قرار شده با هم و به شکل مشترک