عکس درمانی

عکس درمانی

منظور ما از عکس‌درمانی این است که با انتشار تصاویری از مدیران بر سر پروژه‌ها، با عنوان: بازدید، بررسی، سرکشی و …

الگویی برای پاسخگویی

الگویی برای پاسخگویی

مدت طولانی است که بسیاری از مدیران و دستگاه‌های شهرستان و منطقه، نشست خبری برگزار نکرده‌اند …

تو قهرمان مایی!

تو قهرمان مایی!

سبزوار بار دیگر به صدر اخبار رفت. این بار اما با اتفاقی حماسه‌وار که در آن جان عزیزی رفت، اما فرهنگی استوار بنا شد …

۲/۳/۴ حبلِ متینِ ما

۲/۳/۴ حبلِ متینِ ما

چند سالی است، تعداد زیادی از دغدغه‌مندان دیار سربداران، در تدارکِ کنگرۀ بزرگداشت شهدای این سرزمین هستند. بخشی از این فعالیت‌ها، به دلیل برخورد با دوران همه‌گیریِ کرونا، به تأخیر افتاد …