وزارت کشور، فرماندار سبزوار را فرماندار برتر در حوزه اقتصادی دانست

وزارت کشور، فرماندار سبزوار را فرماندار برتر در حوزه اقتصادی دانست

احمد برادران فرماندار ویژه سبزوار به‌عنوان یکی از فرمانداران برتر سال ۹۸ در حوزه اقتصادی انتخاب شد. به گزارش سبزواریان، معاون اقتصادی وزارت کشور گفته وزیر کشور با تقدیر از ۳۱ فرماندار که در تحقق برنامه‌های اقتصادی موفق بوده‌اند موافقت کرده است. پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، نام این فرمانداران را منتشر کرده که احمد برادران،