محکوم به زن بودن

محکوم به زن بودن

با زبانی ساده و با نمونه‌هایی از زندگی روزمره‌مان، به بخشی از مصادیق زن‌ستیزی بپردازیم.

پخش بسته‌های بنیاد مستضعفان با عکس نماینده‌ها در روداب

پخش بسته‌های بنیاد مستضعفان با عکس نماینده‌ها در روداب

کانال‌های نمایندگان سبزوار در مجلس، از توزیع ۳ هزار بسته معیشتی در بخش روداب خبر داده‌اند. روی این بسته‌های معیشتی، نشان بنیاد انقلاب اسلامی درج شده است. بسته‌ها به‌وسیله خودرویی پخش می‌شده که جلوی آن، بنری بزرگ حاوی عکس دو نماینده سبزوار در مجلس و عبارت «مجلس انقلابی یاور محرومان» نصب شده است. چندروز پیش،