میراثِ معجزۀ هزارۀ سوم

میراثِ معجزۀ هزارۀ سوم

سوم تیرماه سالروز انتخابات محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس‌جمهور در نهمین دورهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری است …

ترازویِ قانون

ترازویِ قانون

قضاوت ما به عنوان یکی از رسانه‌ها، با توجه به دامنۀ اطلاعاتی که داریم، این است که مدیریت دستگاه قضایی سبزوار در هر دوی این حوزه‌ها، عملکرد بسیار مثبتی داشته…

عکس درمانی

عکس درمانی

منظور ما از عکس‌درمانی این است که با انتشار تصاویری از مدیران بر سر پروژه‌ها، با عنوان: بازدید، بررسی، سرکشی و …

دوران تازه

دوران تازه

نکته مهمی که ما شهروندان لازم است به آن توجه کنیم، اهمیت داشتن «روند» بر «اشخاص» است…