کاردی که به استخوان رسید

کاردی که به استخوان رسید

در روزهای گذشته تصویری از نامۀ تشکل‌های دانشجویی و دیگر مجموعه‌های دانشگاه خطاب به مسئولانِ بالادستی منتشر شد، مبنی بر اعتراض و انتقاد از چندین مسئله در دانشگاه و عملکردِ مسئولانِ آن. وضعیتِ دانشگاه‌های سبزوار و به‌خصوص مدیریتِ آن‌ها در چند سالِ اخیر، بسیار موردِ نقد و انتقاد بوده است و شاید این نامۀ دانشجویی،

روزی به نامِ بیهق

روزی به نامِ بیهق

سال‌ها برای درجِ روزی در تقویم، به نام یکی از مفاخر یا عناصر دیار بیهق حسرت داشتیم و الآن چند سالی است به لطف و همّتِ صدها انسانِ فرهنگ‌دوست، این آرزو به تحقق نشسته است …

خودمان را دست‌کم نگیریم

خودمان را دست‌کم نگیریم

دوستی می‌گفت: حتی در شهری مثلِ سبزوار با ۲۴۰ هزار نفر جمعیت، اگر یک تشکّلِ قانونی با ۱۰ نفر فعّال مشغولِ کار باشد، درصورتی‌که آن افراد نیروهایِ هیچ قدرتی نباشند و ضعفی برای باج دادن نداشته باشند، همان ۱۰ نفر می‌توانند هر کاری را به نتیجه برسانند!

آخرین پردۀ این نمایش

آخرین پردۀ این نمایش

نوشتیم که در آخرین پردۀ نمایشِ «مؤسسۀ آبادانیِ دیار سربداران»، طرفداران و وابستگان به این قدرتِ ازهم‌پاشیده، به «منطقه ویژه اقتصادی» چنگ زده‌اند و مدام بهانه می‌گیرند که دستگاه قضا کارِ آنان را متوقف کرده است!

اشتهایِ سیری ناپذیر!

اشتهایِ سیری ناپذیر!

مؤسسۀ آبادانی چنانکه در مطالبِ پیشین بیان شد، ریشه در اتفاقات دهۀ هفتادِ سبزوار دارد و بدونِ ثبت رسمی تا دهۀ نود همچنان فعالیت می‌کرد…

تخلفاتِ مؤسسه

تخلفاتِ مؤسسه

با وجودِ صبرِ ما رسانه‌ها و وعده‌های مسئولانِ مؤسسه آبادانی، متأسفانه نه نشست خبری برگزار شد نه پاسخگویی انجام گرفت. در نتیجه برای تنویر افکارِ عمومی، لیستِ تخلفاتِ مؤسسه را با آمار و ارقامی که به دست آورده‌ایم منتشر می‌کنیم و منتظر می‌مانیم پاسخ بدهند …