• پورانِ علی

    شهین شادی شریعتی در بخشی از وصیتنامه خود به همسرش پوران چنین می‌نویسد:«و اما تو همسرم! چه سفارشی می‌...

کانال تلگرام سبزواریان

آخرین مطالب