• رأی ندهیم؟ خوب! بعدش؟

    سبزواریان، علی ششتمدی: در جامعۀ ما همه چیز خیلی زود از حقیقت ماجرا به سمت سبک شدن یا همان «استایل» ش...

کانال تلگرام سبزواریان

آخرین مطالب