آتش نشان سبزواری شاه بوف زخمی را نجات داد

آتش نشان سبزواری شاه بوف زخمی را نجات داد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سبزوار گفت: یک بهله شاه بوف که از ناحیه چشم دچار جراحت شده بود توسط آتش نشان این شهر نجات یافت. حمیدرضا صادقی افزود: این پرنده درمنطقه توحید شهر سبزوار سرگردان بود که توسط این آتش نشان تحویل اداره محیط زیست سبزوار شد. وی اظهار داشت: این پرنده پس از

آتش نشانی فاقد آتش نشان

آتش نشانی فاقد آتش نشان

ایستگاه آتش نشانی داورزن در هر نوبت کاری فقط یک آتش نشان دارد که وظیفه پاسخگویی به تماس ها، رانندگی خودرو و انجام عملیات امداد و نجات و اطفای حریق را عهده دار می باشد. به گزارش ایرنا، این ایستگاه آتش نشانی به عنوان مرکز اطفای حریق شهرستان داورزن به قدری با کمبود نیرو مواجه

انفجار در مخازن قیر اداره راه و شهر سازی

انفجار در مخازن قیر اداره راه و شهر سازی

سبزواریان: صبح امروز مخازن ثابت نگهداری قیر در اداره راه و شهر سازی سبزوار دچار حریق گسترده ای شد که با حضور و عکس العمل به موقع آتش نشانی از سرایت حریق به دیگر مخازن و انفجار آن ها جلوگیری شد. به گزارش سایت سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سبزوار، در این حادثه دو

مصدومیت شدید آتش نشان فداکار سبزوار

مصدومیت شدید آتش نشان فداکار سبزوار

طی آتش سوزی دیروز استخر ارمغان یکی از آتش نشانان سبزوار دچار دودزدگی شدید شد و به کما رفت. به گزارش سایت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان سبزوار آتش یار دوم رضا مقدسیان رئیس ایستگاه ۴ آتش نشانی سبزوار عصر دیروز هنگامی که پس از اتمام شارژ سیلندر دستگاه تنفسی همکار فداکار برای