شوخی مبتذل با ظریف

شوخی مبتذل با ظریف

آفتاب یزد: رگ گردن‌شان بیرون می زند، اشک می‌ریزند، فریاد بر می آورند و دولت را به توبه دعوت و به سستی محکوم می‌کنند، حتی به خاطر یک بازی فوتبال هم که شده لشکرکشی و قیل و قال برپا کرده‌اند؛ سر به آسمان می کشد ادعای‌شان. اما معلوم نیست که در ماهیت سیاست چه‌چیزی نهفته

چرا مصدق حذف نشد؟

چرا مصدق حذف نشد؟

روزنامه آفتاب یزد: در مردگان خویش نظر می‌بندیم با طرح خنده ای و نوبت خویش را انتظار می‌کشیم بی هیچ خنده ای! (ا.بامداد) کودتای ۲۸ مرداد، نقطه عطفی در تاریخ مدرن سیاسی ایران بود. کودتا پایانی بر سیاست جمع گرائی و پویندگی اجتماعی بود؛ گرچه این دوره همراه با هرج و مرج بود ولی تاثیر خود

بذل و بخشش‌های کلان یارانه مطبوعات برای خواص!

بذل و بخشش‌های کلان یارانه مطبوعات برای خواص!

سبزواریان.کام: باگذشت زمان و دور شدن از روزهای حیات دولت نهم و دهم، هر چند وقت یک بار اطلاعات جالب توجهی از بذل و بخشش بیت المال بدون حساب و کتاب گزارش می شود؛ گزارش هایی که نشان از یک حرکت تامل برانگیز دولتی در ریختن پول نفت بر سفره برخی رسانه ها است. شاید