مبارزه با آفت سن گندم در مزارع جوین انجام شد

مبارزه با آفت سن گندم در مزارع جوین انجام شد

ایرنا مدیر جهاد کشاورزی جوین گفت: به‌منظور افزایش تولید، مبارزه با آفت سن گندم در سطح هفت هزار و ۵۰۰ هکتار مزارع این شهرستان انجام شد. علیرضا هاشم‌آبادی با بیان این مطلب افزود: یکی از عوامل مؤثر در تولید بالای گندم، پایش و مبارزه با سن غلات، قبل از طغیان در مزارع کشاورزی است. وی