مراجعه ماهانه بیش از ۳۵۰ بیمار به بخش آندوسکوپی بیمارستان واسعی

مراجعه ماهانه بیش از ۳۵۰ بیمار به بخش آندوسکوپی بیمارستان واسعی

ماهانه بیش از ۳۵۰ بیمار جهت دریافت خدمات تشخیصی و درمانی به بخش آندوسکوپی بیمارستان واسعی سبزوار مراجعه می کنند. رییس مرکز آموزشی درمانی واسعی سبزوار گفت: بخش آندوسکوپی بیمارستان واسعی با دارا بودن دستگاه‌های پیشرفته و به‌روز، ماهانه به بیش از ۳۵۰ بیمار خدمات تشخیصی و درمانی ارائه می‌دهد.دکتر سید طه حسینی اقدامات تشخیصی