چهار مرجع تقلید برای درگذشت آیت‌الله علوی سبزواری پیام تسلیت دادند

چهار مرجع تقلید برای درگذشت آیت‌الله علوی سبزواری پیام تسلیت دادند

در پی درگذشت آیت‌الله سیدمحمدحسن علوی سبزواری که صبح امروز و پس از آن‌که یک ماه در بیمارستان حشمتیه سبزوار بستری بود، آیات عظام مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی و علوی گرگانی، در پیام‌هایی جداگانه، این واقعه را تسلیت گفتند. پیام آیت‌الله‌العظمی صافی گلپایگانی: باسمه تعالیإنّا لله و إنّا إلیه راجعونرحلت عالم ربّانی آیت

آیت‌الله علوی سبزواری درگذشت

آیت‌الله علوی سبزواری درگذشت

براساس گزارش‌هایی که به سبزواریان رسیده، آیت‌الله سیدمحمدحسن علوی صبح امروز درگذشته‌است. آیت‌الله علوی سبزواری، از یک ماه پیش در بیمارستان حشمتیه سبزوار بستری بود. علت بستری او به‌طور مشخص اعلام نشده ‌بود.