کشت زیره در خوشاب افزایش یافت

کشت زیره در خوشاب افزایش یافت

خبرگزاری اقتصادی ایران مدیر جهاد کشاورزی خوشاب گفت: امسال ۲ هزار هکتار از اراضی زراعی این شهرستان زیر کشت زیره رفته است که نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش دارد. ابراهیم رودسرابی افزود: فصل رشد کوتاه، نیاز کمتر به آب، اشتغال زایی و قیمت مناسب از عوامل رغبت کشاورزان خوشاب به کشت زیره بوده

۲۲ رشته قنات در خوشاب مرمت شد

۲۲ رشته قنات در خوشاب مرمت شد

ایرنا مدیر جهاد کشاورزی خوشاب گفت: ۲۲ رشته قنات این شهرستان با هزینه ۱۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در سال زراعی جاری مرمت و لایروبی شد. ابراهیم رودسرابی افزود: ۱۴ میلیارد ریال از این اعتبار کمک بلاعوض و دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال آن همیاری و مشارکت کشاورزان بوده است.وی گفت: ۷۰ درصد