خراسان رضوی نخستین قطب تولید پنبه کشور است

خراسان رضوی نخستین قطب تولید پنبه کشور است

ایرنا مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح پنبه کشور گفت: در سال زراعی کنونی ۲۲ هزار هکتار پنبه کشور که معادل یک‌چهارم کل آن است در خراسان رضوی کشت شده و بدین لحاظ این استان نخستین قطب تولید پنبه کشور به شمار می‌رود. ابراهیم هزارجریبی روز چهارشنبه در بازدید از مزارع پنبه بخش روداب افزود: امسال