مجوز فعالیت دو نشریه جدید سبزواری صادر شد

مجوز فعالیت دو نشریه جدید سبزواری صادر شد

سبزواریان: دو نشریه جدید سبزواری با مشی و رویکرد اصلاح‌طلبی از هیئت نظارت بر مطبوعات، مجوز فعالیت دریافت کردند. به گزارش رصد، هفته‌نامه‌های «هزاردستان» و «ستاره شرق» برای فعالیت خبری و انتشار در شهرستان سبزوار مجوز فعالیت دریافت کردند. صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول هفته‌نامه فرهنگی اجتماعی هزاردستان فرشته قلعه‌نوی است که با توجه به فعالیت‌های رسانه‌ای

ویژه نامه محمود دولت آبادی تلاشی فرهنگی و درخور ستایش

ویژه نامه محمود دولت آبادی تلاشی فرهنگی و درخور ستایش

جدیدترین شماره نشریه ستاره صبح ویژه سبزوار که اختصاصی محمود دولت آبادی نویسنده برجسته سبزوای و آقای رمان ایران است، به تازگی منتشر شده تا یکی از موفق ترین نمونه های فعالیت نشریات مکتوب محلی سبزوار در سال های اخیر باشد. به گزارش مجله اینترنتی اسرارنامه، اهمیت ویژه نامه جدید نشریه ستاره صبح در سبزوار،

در وصف مولانا و مقتدانا شیخ محمدرضا آغشته

در وصف مولانا و مقتدانا شیخ محمدرضا آغشته

آن بحر اندوه، آن راسخ‌تر از کوه آن اعجوبه‌ی ریاست، آن مقرب کیاست آن عاشق درست کردن غذا در ماهی‌تابه آن آورنده‌ی آب با آفتابه آن پخته‌ی ته گرفته، آن افسرده‌ی گُر گرفته آن همدم «قاسم» و «علی» و اهل نیاز آن دوست دار سبزی و ماست و پیاز آن معاند انشعاب آب آن عاشق

تذکره رئیس شفاخانه‌های دیار بیهق

تذکره رئیس شفاخانه‌های دیار بیهق

  آن مظهر کفایت؛ آن مرد با درایت آن آیینه‌ی اطبا و آن عاشق متکا آن محبوب جریده‌ی صدای ملت آن عاشق “رپرتاژ” بدون علت آن دوستدار مرده‌شور و غسالخانه آن معاند کتاب و کتابخانه مولانا و مقتدانا شیخ علیرضا مسلم “رحمه‌الله علیه” روزی با مریدان خویش گرد هم نشسته بودند و گفتند یا شیخ