مرداد ۹۷/ وقتی ده‌دار کیزور، بانک‌دار می‌شود!

مرداد ۹۷/ وقتی ده‌دار کیزور، بانک‌دار می‌شود!

عصر ایران پنجمین ماه سال ۱۳۹۷ خورشیدی را با نام «ابوالفضل میرعلی» باید شناخت. مدیر عامل مؤسسۀ مالی- اعتباری ثامن‌الحجج. به بهانۀ محاکمۀ او ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد در نوروز ۱۳۹۴ در صفحۀ تلویزیون یک ورزشکار از «آقای دکتر ابوالفضل میرعلی مدیر عامل مؤسسۀ مالی اعتباری ثامن الحجج» تشکر می‌کند