یلدا، آموزه‌ای باستانی برای کنار هم بودن

یلدا، آموزه‌ای باستانی برای کنار هم بودن

یلدا اما، توانسته ما را در یک مسئله موافق کند! افراد، از هر دو نظامِ هنجاری، یلدا را بزرگ می‌دارند، به آن احترام می‌گذارند و مراسم به پا می‌کنند. ممکن است صورت و شکلِ این مراسم بسیار متفاوت باشد اما در نفسِ عمل، همگی همراه هستیم…

ائتلاف علیه تندروها

ائتلاف علیه تندروها

روزنامه ایران – مهراوه خوارزمی پیشنهاد بهزاد نبوی به اصلاح‌طلبان و اصولگرایان میانه رو بسیاری با لقب «چریک پیر» از  او یاد می‌کنند؛ عنوانی که تعبیر تاریخی‌اش در ذهن به معنای مبارزه‌جویی، سرسختی و چپگرایی تندروانه است. اما بهزاد نبوی با وجود همه سوابق انقلابی حالا مو سپیدکرده اصلاحات است و گرچه از میدان سیاست

شیعه و سنی برادر و برابر

شیعه و سنی برادر و برابر

زندگی شیعه و سنی در ایران در کنار همدیگر با انسانیت پیوند خورده و وحدتی جاودانه میان آنها وجود دارد، وحدتی که به معنای شیعه شدن سنی، یا سنی شدن شیعه نیست بلکه وحدت به معنای ایستادگی آنان مقابل دشمنان اسلام و برادری و برابری در جامعه اسلامی است. وحدت اقشار مختلف شیعه و سنی