حواشی نمایش مرگ یزدگرد سوم در سبزوار

حواشی نمایش مرگ یزدگرد سوم در سبزوار

سبزواریان – احمد گلباز: ویرگول (؛) در علامت‌های دستوری ادبیات فارسی؛ جزء کوچک‌ترین علامت‌هاست. حال مرگ یزدگرد به دست آسیابانی که آن‌هم اول و آخر آن مانند کتابی که اول و آخر آن ذکر نشود (مثل دسیسه قتل یزدگرد توسط دیگران و اجرای آن توسط آسیابان یا به آب انداختن جنازه یزدگرد…) حکم همان ویرگول؛

تفاوت تمدن و فرهنگ، بازخورد نامه جمعی از فرهنگیان سبزواری

تفاوت تمدن و فرهنگ، بازخورد نامه جمعی از فرهنگیان سبزواری

به نام حضرت دوست تمدن عبارت از مجموعه‌ای از ساخته‌ها یا تجربیات انسان‌ها در مراحل مختلف تاریخ بشریت. اما فرهنگ عبارت است از؛ تجلی خصوصیات قومی خاص که یک قوم را از قوم دیگر مشخص و ممتاز می‌کند. اما دگرسالاران و غربیان معتقدند که فرهنگ چیز خاصی است که بعضی از نژادها می‌توانند بسازند اما

کیست این پنهان مرا در جان و تن

کیست این پنهان مرا در جان و تن

یاهو کیست این پنهان مرا در جان و تن؟  //  کز زبان من همی گوید سخن این که گوید از لب من راز کیست  //  بنگر این صاحب آواز کیست؟ در من این سان خودنمائی می کند  //  ادّعای آشنائی می کند کیست این گویا وشنوا در تنم؟  //  باورم یا رب! نیاید کاین منم

رسیدیم به سر کاتَل

رسیدیم به سر کاتَل

«کُتَل» یا به لهجه ما سبزواری ها « کاتَل » که مصادف با شب پانزدهم ماه رمضان می باشد، فلسفه خود را برای قدیمی ترها و بزرگترهای هر خانواده دارد. شب پانزدهم ماه رمضان هر سال، نیمه پنهان ماه شروع به کامل شدن می کند و نویدی برای روزه داران که شکر خدا؛ ۱۵ روز از