۳۸ میلیارد ریال تسهیلات ایجاد گلخانه در سبزوار پرداخت شد

۳۸ میلیارد ریال تسهیلات ایجاد گلخانه در سبزوار پرداخت شد

ایرنا امسال با پرداخت ۳۸ میلیارد ریال تسهیلات چهار واحد گلخانه جدید در سبزوار احداث شد. مسئول باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی سبزوار روز گفت: با پرداخت این تسهیلات ۱۲ هزار متر فضای جدید گلخانه‌ای در شهرستان سبزوار احداث  و آماده  بهره‌برداری شده است. محمد عظیمی نژاد با اشاره به افزایش سطح زیرگشت گلخانه‌ها در سبزوار