مسئولین باید برای فضای ناامنی شهر از مردم عذر خواهی کنند

مسئولین باید برای فضای ناامنی شهر از مردم عذر خواهی کنند

سبزواریان.کام: نایب رئیس شورای شهر سبزوار گفت:فضای نا امنی به وجود آمده در شهر نیازمند پیگیری ویژه است و در صورت مقصر بودن مسئولین درایجاد این فضا، باید از مردم به خاطر اتفاقات ناگوار از مردم عذر خواهی کنند. به گزارش سبزوار آنلاین مسعود پسندیده طی سخنانی در هشتادمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی سبزوار