ظرفیت‌های محیط زیست غرب خراسان رضوی را بهتر بشناسیم

ظرفیت‌های محیط زیست غرب خراسان رضوی را بهتر بشناسیم

به گزارش سبزواریان، محمد درویش، کنش‌گر محیط زیست، روزنامه‌نگار و کویرشناس است؛ او ریاست کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو را بر عهده دارد. وی که هفته جاری به غرب خراسان رضوی سفر کرد، ضمن دیدار با اساتید دانشگاهی و سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی این منطقه، از تاغزارهای حارث‌آباد و همچنین ارتفاعات بفره بازدید