ارتقاء ۱۴ پله ای رتبه فناوری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

ارتقاء ۱۴ پله ای رتبه فناوری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

  بنا به اعلام وزارت بهداشت، رتبه فناوری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،۱۴ پله صعود کرد. مدیر مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی سبزوارگفت: دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در این رتبه بندی با ۱۴ پله صعود در بین ۴۵ دانشگاه در رتبه  هفدهم  قرار گرفت. دکتر محمد حسین ساقی افزود: همچنین در این رتبه بندی در کلان منطقه ۹ آمایشی کشور