زندگی خوب

زندگی خوب

اگر سه چیز داشته باشی، زندگی خوبی خواهی داشت: خردمندی -تعادل -شادی مطالعه، تحقیق، کنجکاوی و دقت؛ خردمندی را تقویت می‌کند. کنترل هیجانات، واقع بینی، کنترل حرص و طمع و نداشتن توقع زیاد از دیگران به تعادل کمک می‌کند. امّا شادی! باید برایش هزینه پرداخت کنی؛ آگاهانه به دنبال فراهم کردن وسایل و تمهیدات آن باشی، چون

شیوه‌ی برخورد صحیح با فرزندان

شیوه‌ی برخورد صحیح با فرزندان

سبزواریان: بی‌گمان فرزندان بهترین و بزرگ‌ترین سرمایه‌ی زندگی و نتیجه‌ی تلاش‌ها، دانستن‌ها و ندانستن‌ها، خلاقیت‌ها و ابتکارات، کم‌کاری‌ها، غفلت‌ها و آینه‌ی تمام‌نمای رفتار ما هستند. پس ارزش دارد برای تربیت و سعادت آن‌ها وقت بگذاریم و هزینه کنیم. با توجه به تحولات سریع دنیای مدرن (پیشرفت‌ها و آسیب‌ها) باید آن‌ها را طوری تربیت کنیم که قادر باشند،

زمانه‌ی ما

زمانه‌ی ما

نمی‌دانم! نمی‌دانم! واقعاً “روزگار غریبی است*”! انسان درمانده می‌شود. دیده‌ها، شنیده‌ها، آدم‌ها، برخوردها، هیچ‌کدام طبیعی نیستند. پشت هر سخن، تصمیمی، اقدامی، حتی پشت هر لبخندی! رازی، هدفی، گاهی نیت‌سوئی نهفته است. کودکان، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان در نقشی غیر از خودشان ظاهر می‌شوند. حرف‌ها، قضاوت‌ها کارهایشان به نوعی دخالت یا تجاوز به حریم گروه‌های سنی دیگر

ده نکته در رابطه ی معارف بشری با حقیقت

ده نکته در رابطه ی معارف بشری با حقیقت

از هر دری سخنی؛ شاید ستون ثابتی باشد که سیدجلال سیدان ما را مهمان دغدغه‌های خود می‌کند. *** ۱-معارف بشری گسترده ومتنوع اند و هر کدام به نوعی و میزانی حاملان “حقیقت” هستند. ۲-حقیقت، بخش جدایی‌‌ناپذیر معارف بشری است که قسمت هایی از آن به الگوهای رفتاری و عملی جوامع تبدیل شده است. ۳-ادیان الهی،