اصولگرایان از حرکت‌های خودسرانه تبری جویند

اصولگرایان از حرکت‌های خودسرانه تبری جویند

ایلنا : یک فعال سیاسی  اصلاح طلب معتقد است چنانچه وزارت کشور و قوه قضاییه در معرفی و برخورد با گروه‌های تندرو کاری نکند دیگر کسی از هتک حرمت این گروه‌ها درامان نخواهد بود و از اصولگرایان خواست تا از این حرکت‌های خودسرانه تبری جویند. محمدرضا خباز در گفت‌وگو باخبرنگار ایلنا در خصوص یادداشت اخیر