نقش بازار سرمایه در رونق تولید تعیین کننده است

نقش بازار سرمایه در رونق تولید تعیین کننده است

فصل اقتصاد  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نقش بازار سرمایه را در رونق بخشی به تولید بسیار تعیین کننده دانست و گفت: تقویت بازار سرمایه با هدف کمک به تولید از مهم‌ترین سیاست هایی است که در کشورهای در حال توسعه جهان نیز اجرا می‌شود. رمضانعلی سبحانی فر گفت: یکی از موضوعاتی که در