کودک‌آزاری سبزوار؛ رئیس‌کل دادگستری استان دستور پیگیری فوری داد

کودک‌آزاری سبزوار؛ رئیس‌کل دادگستری استان دستور پیگیری فوری داد

خبرگزاری فارس به نقل از روابط‌عمومی دادگستری خراسان رضوی، خبر داده که رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی به رئیس حوزه قضایی ششتمد دستور داده «با قید فوریت نسبت به دستگیری متهم با متهمین کودک‌آزاری اخیر» اقدام کند. براتعلی محمدی، رئیس حوزه قضایی ششتمد از تشکیل پرونده‌ای در این رابطه خبر داده و گفته «اقدامات ویژه‌ای با