۷۰ هزار تن پسته در خراسان رضوی تولید شد

۷۰ هزار تن پسته در خراسان رضوی تولید شد

ایرنا طی سال جاری ۷۰ هزار تن پسته در ۹۰ هزار هکتار باغ‌های استان خراسان رضوی تولید شد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در جشنواره پسته شهرستان خوشاب گفت: برای حمایت از کشاورزان با همکاری بورس کالای ایران بورس پسته خراسان رضوی راه‌اندازی شده است. محمدرضا اورانی افزود: با ایجاد بورس پسته، پسته کاران