سرمای پاییزه ۱۴۰ میلیارد ریال به مزارع علوفه جغتای خسارت زد

سرمای پاییزه ۱۴۰ میلیارد ریال به مزارع علوفه جغتای خسارت زد

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی جغتای گفت: سرمای پاییزه ۱۴۰ میلیارد ریال به کشتزارهای ذرت علوفه‌ای در این شهرستان خراسان رضوی خسارت وارد کرده است. محمدجواد ایزدیان افزود: این شهرستان ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار کشتزار ذرت علوفه ای دارد که حدود ۷۰۰ هکتار از این سطح به علت سرمازدگی هفته های گذشته دچار خسارت شده است.

۱۲۰ هزار تن ذرت علوفه‌ای در جغتای خراسان رضوی تولید شد

۱۲۰ هزار تن ذرت علوفه‌ای در جغتای خراسان رضوی تولید شد

سرپرست جهاد کشاورزی جغتای گفت: حدود ۱۲۰هزار تن ذرت علوفه‌ای از چهار هزار هکتار اراضی زیرکشت این محصول در این شهرستان تولید شد. محمد جواد ایزدیان افزود: تولید ذرت علوفه ای اهمیت زیادی دارد و از این طریق بخشی از نهاده های دامی دامداران تامین می شود. وی اضافه کرد: چهار هزار هکتار از اراضی شهرستان جغتای زیر کشت

‍ این کجا و آن کجا؟

‍ این کجا و آن کجا؟

مهدی مقصودی ۱-در آذربایجان شرقی، از شهر تبریز که به سمت آذرشهر حرکت کنید، شهر کوچکی به نام «ایلخچی» در مسیر قرار داد. در ورودی این شهر، اِلمان «پیاز» وجود دارد که نشان‌دهنده نماد اصلی کشاورزی منطقه یعنی پیاز است! روزگاری نه‌چندان دور، این شهر قطب اصلی تولید پیاز در کشور بود.چند روز پیش در

۶ هزار تُن پیاز در جغتای خراسان رضوی تولید شده است

۶ هزار تُن پیاز در جغتای خراسان رضوی تولید شده است

سرپرست جهاد کشاورزی جغتای گفت: همزمان با فصل برداشت پیاز ۶ هزار تُن محصول پیاز از کشتزارهای این شهرستان واقع در غرب خراسان رضوی برداشت و روانه بازار شده است. محمد جواد ایزدیان افزود: امسال ۱۴۵ هکتار از کشتزارهای شهرستان جغتای زیر کشت پیاز رفته بود که به طور میانگین از هر هکتار ۴۲ تن

خودمان

خودمان

این روزها، ایران عزیزمان از سخنان تفرقه‌افکن یک مقام در کشور همسایه، حسابی رنجیده شده و دوباره بحث قومیت‌ها و تمامیت ارضی، همۀ ما را متحد کرده است. بحث ملی به‌جای خود، می‌خواهم به این بهانه، از بحث قومیت، در منطقه و سرزمین خودمان بگویم.