آن‌ها عشایر محسوب نمی‌شوند

آن‌ها عشایر محسوب نمی‌شوند

درباره مسائل مربوط به سیاه‌چادرها، سراغ استاد جامعه‌شناسی دانشگاه حکیم سبزواری رفتیم. دکتر حسین قدرتی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه، همراه ما به میان این مردم آمد. در ادامه پرسش و پاسخ‌هایی که با ایشان داشتیم را ملاحظه می‌کنید: در اولین ملاقات، احساس کردیم، در مقابل ما کمی موضع وجود دارد و واکنش منفی. هرچند با گذشت

عوامل سقوط سلسله قاجار و به قدرت رسیدن رضاشاه – قسمت چهارم

عوامل سقوط سلسله قاجار و به قدرت رسیدن رضاشاه – قسمت چهارم

سبزواریان – حسین قدرتی: پس از انحلال مجلس، روزنامه‌ها و جراید که از رشد خوبی برخوردار شده بودند بسته شدند. نیروهای روس و انگلیس همچنان در ایران باقی ماندند و هرگونه نغمه اعتراض بر ضد اعمال خود سرانه دولت و تسلط امپریالیست‌های بیگانه در گلوی مردم شکسته شد. با وجود مخالفت‌های ملی، دولت ایران قرارداد

عوامل سقوط قاجار و به قدرت رسیدن رضا شاه – بخش سوم

عوامل سقوط قاجار و به قدرت رسیدن رضا شاه – بخش سوم

تاریخ معلم انسان است . «امام خمینی(ره)» قیام آزادیخواهان تبریز بلافاصله پس از گلوله‌باران مجلس کانون انقلاب شد و آزادیخواهان آذربایجان به رهبری ستارخان، سردار ملی، پر چم انقلاب را برافراشتند. شورش به سراسر کشور سرایت کرده اما جنبش آزادیخواهی در آذربایجان به علت نزدیکی به روسیه انقلابی و به خصوص قفقاز، نسبت به سایر

عوامل سقوط قاجار و به قدرت رسیدن رضا شاه

عوامل سقوط قاجار و به قدرت رسیدن رضا شاه

تاریخ معلم انسان است. «امام خمینی(ره)» محمدعلی شاه: نسبت به پادشاه جدید سوء ظن مردم زیاد بود و هر روز آثار نگرانی و جوشش نمایان می‌گشت. وکلای آذربایجان محمدعلی شاه را از تبریز می‌شناختند و به او اطمینان نداشتند. انقلاب و هیجان و کشمکش ملت و مجلس و دربار و عناصر استبداد در تهران و

عوامل سقوط قاجار و به قدرت رسیدن رضاخان

عوامل سقوط قاجار و به قدرت رسیدن رضاخان

حسین قدرتی – سبزواریان.کام: ناصرالدین شاه قاجار کشوری را که تا مغز استخوان فساد گرفته بود و هر پاره‌اش به عنوان امتیاز در اختیار یکی از اجانب بود، با یک مشت رجال بی‌اطلاع و خائن به جانشین خود مظفرالدین شاه، آن «طفل مسن و بچه مدرسه دوازده ساله بهانه گیر» که از رعد و برق

خانه های قدیمی سرمایه است

خانه های قدیمی سرمایه است

در روزگار نه چندان دور «خانه» همین چیزی نبود که ما امروز اسم آن را گذاشته ایم سرپناه همین سرپناهی که چیزی بیش از یک واحد آپارتمان نیست؛ آپارتمانی که بیشتر شبیه یک خوابگاه است. سالها پیش، خانه معنی فراتر از همه این آپارتمان های قوطی کبریتی بود. حیاط و سروصدا و صفا و دور