به زودی پاکدستان بازهم تیتر یک می‌شوند

به زودی پاکدستان بازهم تیتر یک می‌شوند

تدبیرخبر: نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری در رابطه با بازداشت حمید بقایی ، گفت: جای تعجب و تاسف است که حلقه فساد دارد به جاهایی می رسد که در دور خودش کس دیگر غیر از رییس جمهوری سابق را ندارد. یعنی اگر ما حلقه ای بگیریم و دور این یک حلقه بکشیم محور دارد

گردش به راست با احتیاط آزاد!

گردش به راست با احتیاط آزاد!

یک: شرح خبر چند ماه قبل مسئولین راهنمایی و رانندگی تهران اعلام کردند: اطلاع رسانی برای طرح ممنوعیت گردش به راست در تقاطع های تهران ضروری است. و صحبت از این بود که شش ماه قبل این طرح به اجراء گذاشته شده اما رانندگان از آن اطلاعی ندارند و هنوز در تقاطع ها گردش به