بهترین جوابیۀ قرن!

بهترین جوابیۀ قرن!

این مطلبِ کلی، مبهم، نامشخص و تقریباً بی‌معنا، یک شکل «از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردن» محسوب می‌شد …

روزی به نامِ بیهق

روزی به نامِ بیهق

سال‌ها برای درجِ روزی در تقویم، به نام یکی از مفاخر یا عناصر دیار بیهق حسرت داشتیم و الآن چند سالی است به لطف و همّتِ صدها انسانِ فرهنگ‌دوست، این آرزو به تحقق نشسته است …

اشتهایِ سیری ناپذیر!

اشتهایِ سیری ناپذیر!

مؤسسۀ آبادانی چنانکه در مطالبِ پیشین بیان شد، ریشه در اتفاقات دهۀ هفتادِ سبزوار دارد و بدونِ ثبت رسمی تا دهۀ نود همچنان فعالیت می‌کرد…

یک نفر کمتر

یک نفر کمتر

گاهی بهانه می‌گیرند که بودجه و اعتبار نیست و مانند این‌ها، اما آن کسی که از غرب خراسان رضوی خارج می‌شود، می‌بیند که در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف، جاده‌های اصلی در حال ترمیم و تعریض هستند

با «نبودنتان» به ما فیض برسانید

با «نبودنتان» به ما فیض برسانید

آمار به ما می‌گوید که در ایران ۲۸۱۶ کیلومتر آزادراه وجود دارد که سهم خراسان از این راه‌ها فقط ۴۰ کیلومتر و به قولی ۸۰ کیلومتر (چنانچه هر دو مسیر رفت‌وبرگشت را حساب کنیم) است که آن‌هم در دولت اصلاحات اجرا و به بهره‌برداری رسیده است.

خوب! بعدش؟

خوب! بعدش؟

طبیعتاً در شرایطی زندگی می‌کنیم که حجمی از بحران‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی روی روزمرگی ما تأثیر منفی گذاشته …