پایان خط‌کشی خطوط عابر پیاده مدارس سبزوار

پایان خط‌کشی خطوط عابر پیاده مدارس سبزوار

ایمنا سرپرست سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری سبزوار گفت: در آستانه بازگشایی مدارس و مراکز آموزش عالی، خط‌کشی خطوط عابر پیاده مدارس سبزوار پایان یافت. فؤاد سحابی ابا بیان این مطلب، اظهار کرد: این سازمان کار خط‌کشی خطوط عابر پیاده مدارس را از ۱۵ شهریورماه آغاز در مدت ۱۳ روز عملیات خط‌کشی ۱۰۰ مدرسه که توسط آموزش

آغاز خط‌کشی خطوط عابر پیاده مدارس سبزوار

آغاز خط‌کشی خطوط عابر پیاده مدارس سبزوار

ایمنا سرپرست سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری سبزوار گفت: در آستانه بازگشایی مدارس و مراکز آموزش عالی، خط‌کشی خطوط عابر پیاده مدارس سبزوار آغاز شد. فؤاد سحابی اظهار کرد: اینکه اقدامات شهرداری در حوزه وظایف قانونی برای آماده‌سازی محیط شهری در فصل بازگشایی مدارس در حال انجام است. وی با بیان اینکه در آستانه بازگشایی