محوطه و فضای سبز مصلی تاریخی سبزوار به شهرداری واگذار می شود

محوطه و فضای سبز مصلی تاریخی سبزوار به شهرداری واگذار می شود

سبزواریان: رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سبزوار از واگذاری محوطه و فضای سبز مصلی تاریخی سبزوار به شهرداری این شهر خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، محمودرضا سلیمانی افزود: در سال های گذشته قرار بود بر اساس مصوبات کارگروه گردشگری شهرستان سبزوار با طرح معاونت میراث فرهنگی سازمان خراسان رضوی مصلی